BENGKEL PdP ABAD 21 oleh SISC+ PPD Larut Matang Selama

Bengkel ini telah dijalankan oleh pihak sekolah dengan kerjasama para pegawai SISC+ PPD LMS
iaitu: TN HJ. ZAINAL ABIDIN B. MD REJAB, EN RAMAN NUSI DAN EN KHAIRUL ANWAR