Kata-Kata Aluan

EN AHMAD FARIZ BIN YUSOF
Pengetua SMKTB

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kerana dengan limpah kurnia dan izinNya, Laman Web SMK TAT BENG dapat direalisasi melalui projek 1BestariNet.

Dalam menerajui dunia tanpa sempadan penghasilan laman web ini menjadi penggerak utama bukan sahaja kepada warga sekolah, malahan kepada seluruh rakyat di negara ini. Persaingan dunia Teknologi Maklumat kini menghendaki kita bergerak pantas dan menyediakan diri dalam menghadapi cabaran alaf baru. Oleh itu, institusi sekolah menjadi pemangkin utama dalam menyediakan anak didik dengan segala bentuk ilmu dan kemahiran yang menjadi tunjang untuk mereka meneruskan perjuangan dalam memartabatkan negara ke persada dunia. Hal ini sejajar dengan matlamat kerajaan dalam melahirkan modal insan serta meningkatkan penggunaan Internet  dalam kalangan masyarakat.  Penghasilan laman web ini merupakan titian untuk memperluas teknologi dalam usaha meningkatkan tahap pendidikan serta melengkapkan pelajar dengan kemahiran sewajarnya sebagai generasi masa hadapan.

Di samping itu, tidak dapat dinafikan bahawa pendidikan merupakan agenda penting dalam merancang masa hadapan seseorang pelajar. Oleh itu, seharusnya dunia pendidikan ini dirancang agar mampu memberi manfaat yang besar terhadap para pelajar, terutama melalui penyebaran maklumat yang teratur dan berkesan. Sesungguhnya, penghasilan laman web ini menyediakan alternatif yang mampu diadaptasi oleh para pelajar dan guru-guru, terutama melalui aplikasi Virtual Learning Environment (Frog VLE), yang bertaraf dunia.  Kehadiran laman web ini wajar dimanfaatkan oleh warga sekolah dan penghasilannya merupakan sumbangan progresif ke arah pendidikan berteras teknologi Internet untuk pengajaran dan pembelajaran yang efektif serta pengurusan pentadbiran sekolah  yang cemerlang.

Kami amat berbangga dan berterima kasih atas usaha-usaha yang dilaksanakan dalam merealisasikan laman web ini.  Oleh itu, besarlah harapan saya agar warga sekolah sentiasa peka dan berusaha memaksimumkan penggunan laman web yang julung kali dihasilkan ini, terutama dalam menyalurkan usaha untuk menghadapi dunia globalisasi serta memartabatkan mutu pendidikan bertaraf dunia. Budaya perkongsian maklumat ini diharap berupaya memberi impak yang besar dalam usaha menjana pendidikan berkualiti dan mencorak masa depan institusi sekolah serta negara.

Sekian, terima kasih.

 

SMK TAT BENG,
SG. NYIOR, 34800 TRONG PERAK.