Virtual Learning Environment ( FROG VLE ) Projek 1Bestarinet

VIDEO MANUAL GUIDE FROG ASIA TRAINING ( SILA RUJUK KEPADA BUKU MANUAL YANG BOLEH DI DOWNLOAD DI SINI

 

1.1 PENGENALAN KEPADA PROJEK 1BESTARINET ( PENGGUNA:GURU)

 

 

1.2 BAGAIMANA MEMBENTUK PASUKAN FROG ANDA (PENGGUNA:GURU)

 

 

1.3  GAMBARAN KESELURUHAN FROG VLE (PENGGUNA:GURU)

 

 

1.4   BAGAIMANA MENGHASILKAN KALENDAR SEKOLAH (PENGGUNA:PENTADBIR)

 

 

1.5  BAGAIMANA MENGHASILKAN KALENDAR TEMPAHAN ( PENGGUNA:PENTADBIR )

 

 

1.6  BAGAIMANA MENGEDIT DASHBOARD ANDA (PENGGUNA:GURU)

 

 

1.7  BAGAIMANA MENGGUNAKAN KALENDAR ANDA ( PENGGUNA:GURU )

 

1.8  GAMBARAN KESELURUHAN BOOKING KALENDAR ( PENGGUNA: GURU )

 

 

1.9   BAGAIMANA MENGHASILKAN FOLDER DAN MEMUAT NAIK FAIL (PENGGUNA:GURU)

 

 

1.10  BAGAIMANA MENGHASILKAN SUMBER PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PENGGUNA:GURU)

 

 

1.11  BAGAIMANA BERKONGSI SUMBER PENGAJARAN & PEMBELAJARAN ( PENGGUNA:GURU )

 

 

1.12  BAGAIMANA MENGAKSES EMEL ANDA (PENGGUNA :GURU)

 

 

2.1  BAGAIMANA MENGGUNAKAN SUMBER PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SEBAGAI TUGASAN ( PENGGUNA:GURU )

 

 

2.2   BAGAIMANA MENGHANTAR SUMBER PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SEBAGAI TUGASAN ( PENGGUNA:GURU )

 

 

2.3   BAGAIMANA PELAJAR MENYIAPKAN TUGASAN ( PENGGUNA:PELAJAR )

 

 

2.4  BAGAIMANA MENYEMAK TUGASAN ( PENGGUNA:GURU)

 

2.5   BAGAIMANA MENGGUNAKAN DASHBOARD SEKOLAH UNTUK KOMUNIKASI ( PENGGUNA:GURU )

 

 

2.6   BAGAIMANA MENGHASILKAN SEBUAH FORUM PERBINCANGAN ( PENGGUNA:GURU)

 

 

2.7   PENGENALAN KEPADA FROG COMMUNITY SITE ( PENGGUNA:GURU )

 

 

2.8   BAGAIMANA MENAMBAH PENGGUNA BARU ( PENGGUNA: PENTADBIR )

 

 

2.9   BAGAIMANA MENAMBAH KUMPULAN BARU ( PENGGUNA:PENTADBIR )

 

 

 

2.10   BAGAIMANA MENGEDIT DASHBOARD SEKOLAH ( PENGGUNA:PENTADBIR )

 

 

 

2.11   BAGAIMANA MENGAKSES SALURAN BANTUAN ( PENGGUNA:PENTADBIR )

 

 

 

3.0   BAGAIMANA PENGGUNA PENTADBIR FROG BERKONGSI LAMAN BIDANG / MATAPELAJARAN ( PENGGUNA:PENTADBIR )

 

 

 

3.1  BAGAIMANA LAMAN BIDANG & MATA PELAJARAN DIGUNAKAN DI SEKOLAH (PENGGUNA:GURU)

 

 

 

3.2   BAGAIMANA MEMBINA LAMAN BIDANG & MATA PELAJARAN ( PENGGUNA:GURU )

 

 

 

3.3   BAGAIMANA BERKONGSI LAMAN BIDANG & MATA PELAJARAN ( PENGGUNA:GURU )

 

 

 

3.5   BERKENALAN DENGAN FROG ( PENGGUNA:PELAJAR )

 

 

 

3.6   GAMBARAN KESELURUHAN FROG VLE UNTUK PELAJAR ( PENGGUNA:PELAJAR )

 

 

 

3.7   BAGAIMANA MENGEDIT DASHBOARD ANDA ( PENGGUNA:PELAJAR )

 

 

 

3.8   LANGKAH PERMULAAN DENGAN FROG ( PENGGUNA:PELAJAR )

 

 

 

3.9   BAGAIMANA MENGHASILKAN SEBUAH LAMAN KOKURIKULUM ( PENGGUNA:GURU )

 

 

 

3.10   PENGENALAN KEPADA THE POND ( PENGGUNA:PELAJAR )

 

 

 

3.11   FROG STUDENT CHAMPIONS ( PENGGUNA PELAJAR )