PAKEJ MATA PELAJARAN TAHUN 2021

PERALIHAN

TINGKATAN 1, 2 dan 3

Amalan Bahasa Melayu

Bahasa Malaysia

Bahasa Inggeris

Pend. Jasmani & Kesihatan

Pend. Seni Visual

B. Cina / B. Tamil *

*Tertakluk kepada syarat

Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris

Sejarah Geografi

Sains Matematik

Pend. Islam / Pend. Moral

Pend. Jasmani & Kesihatan

Reka Bentuk Teknologi (RBT)

Pend. Seni Visual

B. Cina / B. Tamil *

TINGKATAN 4 & 5

501502503504505506
401402403404405*406

TERAS

B.Malaysia
B. Inggeris
Sejarah
Matematik
P.Islam / P.Moral
PJPK
B.Malaysia*
B. Inggeris*
Sejarah
Sains
Matematik*
P.Islam / P.Moral
PJPK

ELEKTIF

**
Biologi
Fizik
Kimia
Matematik Tambahan
**
P.Perakaunan
Ekonomi
Matematik Tambahan
Ekonomi
Sains Pertanian
P.Seni Visual
Tasawwur Islam
P. Seni Visual
SRT / Sains Pertanian / Ekonomi
Tasawwur Islam
*PVMAPembinaan domestik