PANDUAN PENGISIAN SSQS ( SMART SCHOOL QUALIFICATIONS STANDARDS )

Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah melaksanakan penarafan pembestarian sekolah menggunakan smart school qualificatian standards (SSQS) setiap tahun. Keputusan penarafan ini akan dilaporkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Sekolah Bestari, yang dipengerusikan bersama oleh Ketua Setiausaha (KSU) KPM dan Ketua Pegawai Eksekutif Multimedia Develeopment Corporation (MDeC) dan seterusnya diangkat ke Mesyuarat Flagship Coordination Committe (FCC) yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN).

Penarafan sekolah menggunakan SSQS pada tahun ini akan dilaksanakan secara atas talian http://btpnperak.moe.edu.my/ssqsv3/ . Pengisian bermula dari 14 Julai 2014 sehingga 30 Ogos 2014.
Surat siaran telah dihantar ke sekolah dan didalam portal JPN Perak. Sehubungan dengan itu, di harap pihak sekolah dapat menjayakan pengisian SSQS pada tahun ini. Sebarang pertanyaan sila hubungi Pegawai PKG yang berhampiran.

Berikut adalah senarai guru yang terlibat dan panduan mengisi borang online SSQS.

 

IMG-20140818-WA0030 IMG-20140818-WA0031 IMG-20140818-WA0032 IMG-20140818-WA0033 IMG-20140818-WA0034 IMG-20140818-WA0035 IMG-20140818-WA0036 IMG-20140818-WA0037